RỪNG HOANG BẢY MẪU

Mình lớn lên ở quận 9 này nhưng khi được hỏi biết gì về nơi đây? Thì thú thiệt mình không biết gì hết ngoài mấy chỗ ăn hàng, đi chơi loanh quanh phố phường với tụi bạn.

Thế giới của mình nhỏ xíu, quanh mớ sách truyện và vẽ vời. Phải đến tận 2015, mình mới bắt đầu bước ra vùng an toàn của bản thân. Thì chính những người anh, người bạn hiện nay đã dắt mình đi nơi này nơi kia, mở mang hiểu biết.

Được một dịp đi cùng anh Đức và em Phú về quận 9 thì mới biết “À! hoá ra quận mình có nơi tự nhiên như vầy đây! Và hôm đó cũng là lần đầu tiên mình lội đầm sình, bơi sông, nhảy santo và lưới cá. 

Đi dạng này đừng có sợ dơ, sợ nắng mà bộc tính tiểu thư vì như vậy sẽ cản trở việc trải nghiệm thực tế rất nhiều.

Anh Minh Đức

 

Em Phú Bùi