Giáng Sinh bên Hồ Dầu Tiếng

Ngủ một đêm ở Hồ Dầu Tiếng và sau đó tụi tui rêm nhức cả tuần vì cảm lạnh. Đây là một ví dụ điển hình cho việc ỷ y khi mà ngay từ đầu đã soạn đồ không kỹ. Dù biết thiếu tấm lót cách nhiệt mà vẫn cù nhây không chịu kiếm chỗ mua.

Đêm đó thuỷ triều lên, dù nước không lan vô bãi cắm nhưng đất vẫn dư độ ẩm ương khiến lạnh buốt sống lưng không ngủ được. Túi ngủ hay áo ấm cũng không cứu vãn nổi với cái lạnh thấu xương đó.