Bám càng hai ông bạn đi bãi

Đi bãi zui lắm, đủ thứ đồ trên trời dưới đất nhìn loá con mắt. Nhưng cũng mệt lắm! Đi bãi mà, nắng nóng-nực nội rồi còn khói bụi vì ngay xa lộ.

Đi bãi mà gặp phải người “nghiện” là thôi rồi, lết từ bãi này sang bãi khác, lết tới “sập nắng” vẫn còn xi nhan nhau qua tiếp bãi khác.

Đi bãi nên rủng rỉnh thời gian để “săn hàng xịn”. Mình thì không biết, nhưng được một bữa đi chung hai cái người này thì cũng lủm được vài cách phân biệt “hàng”. Mà đọc zui theo kiểu ông bạn là “ma-de cha-pan” hay ki-rin gì đó, hô hô hô.

Đi bãi zui lắm!